Notářstký úřad
JUDr. Jiří Strnad

Jungmanova 1
674 01  Třebíč
Tel.: 568844052
Fax.: 568844052
strnad.tr@volny.cz
Obchodní společnosti

    Při založení společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti je podle zákona nutné zakladatelské dokumenty sepsat ve formě notářského zápisu. Náš notářský úřad zakladatelské dokumenty těchto společností (zakladatelské listiny, společenské smlouvy, stanovy) vyhotovuje tak, aby byly v souladu se zákonem a s představami a potřebami zakladatelů společností. Tak by mělo být zajištěno předcházení budoucím sporům mezi společníky.

    Zápis společnosti do obchodního rejstříku povoluje soud, na požádání Vám vyhotovíme i návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku a poučíme společníky, jaké přílohy je nutno k návrhu připojit.

    Pro osvědčení zásadních změn týkajících se společností zákon rovněž vyžaduje vyhotovení notářských zápisů. Kdy je notářský zápis potřeba a kdy není, Vás v každém konkrétním případě poučíme.

Družstva

    Založení družstva, případná změna jeho stanov nebo jeho zrušení musí být osvědčeno notářským zápisem. Spolupůsobíme při tvorbě stanov družstva a v notářském zápisu osvědčujeme hlavní skutečnosti z průběhu schůze družstva.
Notář ze zákona také osvědčuje průběh první schůze shromáždění společenství vlastníků bytových a nebytových jednotek. V průběhu schůze se volí orgány společenství a schvalují se stanovy.


Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.